Sundsujutus (sliplining)

Sundsujutus meetodit (ing.k. sliplining) kasutatakse survetorustike ja isevoolsete torustike renoveerimisel, kui on võimalik vähendada olemasoleva torustiku läbimõõtu. Meetodi abil lükatakse või tõmmatakse olemasoleva torustiku sisse PE-toru.

Meetodi eeliseks on see, et puudub vajadus eritehnika järele ning renoveeritava lõigu pikkused võivad ulatuda isegi kuni 500 m pikkuseni, sõltuvalt konkreetsest situatsioonist.

Meetod eeldab kahte kaevikut renoveeritava torulõigu otstes. Vana toru ja uue sujutatud toru vahe torustiku otstes tamponeeritakse.

Võtke meiega ühendust