Kinnised meetodid

Kinniseid meetodeid tuntakse rahvusvaheliselt no-dig meetodite nimetuse all. Nagu nimi ise ütleb (no-dig – ei kaeva) , siis kuuluvad selle mõiste alla torustike ehitus- ja renoveerimise meetodid, kus oluline maht paigaldusel teostatakse ilma kaevikuta.

Kinniste meetodite areng ja levik on viimastel aastakümnetel järjest hoogustunud. Selle põhjusteks on eeskätt linnade kasvamine, väiksemad mõjud ja häired ümbritsevale keskkonnale ja olemasolevate kommunikatsioonide vigastamise ohu vähendamine.

Samuti on kinniste meetodite areng teinud võimalikuks ehitusprojektid, mida avatud kaevikuga teostada ei ole olnud võimalik.

Nn no-dig meetodite valik on väga lai nii torustike ehitamisel kui ka renoveerimisel. Väga oluline on valida konkreetse projekti eesmärgi lahendamiseks sobivaim meetod. Õige valiku tegemisel on olulisim eeluuring, mille käigus tehakse kindlaks  – olemasolevate kommunikatsiooni seisukord , olemasolevate kommunikatsioonide asukoht, pinnaseuuring , pinnase veetaseme uuring

Oma kogemustele ja välisparteritele tuginedes oleme valmis konsulteerima meie kliente projekteerimise/planeerimise  staadiumis optimaalseima meetodi valikul . Samuti oleme võimelised koos partneritega ellu viima projekte, kus kasuatatava meetodi tehnika meil puudub, kuid omame vastava tehnoloogia know-how-d.